KONTAKT Z NAMI

STOWARZYSZENIE "BYĆ" W KRAKOWIE
Ul. Kluzeka 6

Bank BPH O/Kraków
62 1060 0076 0000 3200 0134 4397Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Krystyna Glazor
v-ce Prezes: Grażyna Jasińska
Skarbnik: Krystyna Śladowska
Sekretarz: Anna Półtorak
Członek: Mirosława Twaróg