O NAS

Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną trosk1 i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.

Stowarzyszenie współpracuje z terapią zajęciową działającą w Domu Pomocy Społecznej "SN" W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą wyrobów wykonanych przez mieszkańców D.P.S. poprzez organizowanie i uczestniczenie w różnorodnych kiermaszach okolicznościowych.

Stowarzyszenie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej na ul. Kluzeka w organizowaniu licznych form spędzania czasu wolnego, poprzez finansowanie licznych wycieczek, imprez okolicznościowych np. "Piknik Świętojański", zabawy karnawałowe i andrzejkowe, turniej gry w REMIka, oraz liczne imprezy okolicznościowe.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Działalność rozpoczęliśmy jako Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Seniora Naftowca" w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku 2000 roku. W 2012 roku zmieniliśmy nazwę na STOWARZYSZENIE "BYĆ". Naszym celem jest wspieranie ludzi starszych ,niepełnosprawnych z szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. Duży nacisk kładziemy na budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych szczególnie mieszkańców domów pomocy społecznej poprzez kontakt z społecznościami osób pochodzących z różnych środowisk.

Nasza działalność opiera się na ścisłej współpracy z Domem Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.

Realizujemy różnorodne projekty jako propozycję odbycia drogi, przygody w której osoby starsze, niepełnosprawne będą mogły stać się aktywnymi pełnosprawnymi członkami naszego społeczeństwa a ich doświadczenie zostanie wykorzystane i wzmocnione poprzez aktywność i współdziałanie w środowisku.

W tym celu organizujemy szereg atrakcyjnych, różnorodnych form spędzania czasu wolnego takich jak: turnusy integracyjno-rekreacyjne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeów, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji, zajęć manualno-plastycznych, nauki obsługi komputera oraz wiele innych ciekawych propozycji do spędzenia wolnego czasu dla osób starszych.