SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 2013

W tym roku mamy szeroką ofertę wypoczynku skierowaną przede wszystkim dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 lecz także dla wszystkich starszych mieszkańców Krakowa. Są to: Turniej gier barowych, Turniej gry w remika ,Piknik świętojański, Wycieczki z cyklu ,,Zainspirowani Polską II,, wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce, Bochni, Kopalni Węgla w Zabrzu.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, członkowie stowarzyszenia –pracownicy dps w Krakowie ul. Kluzeka 6 pracują w stowarzyszeniu charytatywnie, poświęcając swój wolny czas ludziom starszym. Wynagrodzeniem za ten trud jest często uśmiech, radosne spojrzenie człowieka starszego czasem pokrzywdzonego przez los.

Dotychczasowe doświadczenia:

    Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z administracji publicznej na organizowanie dla mieszkańców DPS szeroko rozumianej terapii zajęciowej poprzez
  • turnusy integracyjne z dziećmi z Domu Dziecka
  • turnusy integracyjne z młodzieżą szkolną z gimnazjum w Sieprawiu powiat Myslenice
  • wycieczki krajoznawcze po Polsce - Warszawa, Wrocław, Licheń, Bieszczady,Krynica, Nowy Sącz, Sandomierz, JezioroHańcza, Jezioro Żywieckie, Szczawnica
  • całoroczne wyjścia do teatru, kin, operetki
  • imprezy sportowe - Turniej Gry w Remika, Turniej gier Holowych, Turniej Szachowy
  • coroczna impreza kulturalno-integracyjna "Piknik Świętojański"
  • projekty "Bądźmy razem I" i "Bądźmy razem II" których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, integracyjnych, manualnych, informatycznych

Projekty te cieszyły się dużym zainteresowaniem osób starszych z gminy Kraków.