KONTAKT Z NAMI

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków
dpskluzeka@dpskluzeka.pl
www.dpskluzeka.pl

Tel: (12) 415-25-92
Fax: (12) 444-70-62
Regon: 000294326
NIP: 945-14-32-864

KONTAKT E-MAILOWY Z DPS

Dyrekcja - kontakt z Dyrektorem DPS
Administracja - dział administracyjno-gospodarczy
Księgowość - kontakt z działem księgowości
Terapia - kontakt z terapią zajęciową