zobacz archiwum: wszystkie, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA DPS

data: 22/09/17

Konferencja multimedialna

26 września 2017r. w godzinach 10.00 – 16.00 w naszym domu odbędzie się konferencja multimedialna pt. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”.

Całe wydarzenie będzie bezpośrednią transmisją internetową konferencji odbywającej się w  Warszawie, której organizatorami są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Spotkanie złożone będzie z dwóch części: wspólnej (łączenie z Warszawą i uczestnictwo w debacie) oraz lokalnej (informacje o lokalnej skali zjawiska o potrzebach, instytucjach, organizacjach społecznych działających na rzecz osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów). Przekaz online umożliwi uczestniczenie w wydarzeniu wielu zainteresowanym, którzy nie mogą dotrzeć do stolicy. Spotkanie z ekspertami oraz osobami zajmującymi się udzielaniem pomocy chorym i ich opiekunom z pewnością będzie źródłem cennych informacji o tym, jak i gdzie szukać wsparcia. Organizatorzy zapewniają również możliwość zadawania drogą mailową pytań prelegentom, co pozwoli słuchaczom czynnie uczestniczyć w dyskusji. Podejmowany temat jest ważny dla wielu osób. Mamy więc nadzieję, że uzyskana podczas konferencji wiedza będzie praktyczną pomocą dla osób, które na co dzień mają kontakt z chorobą Alzheimera.