zobacz archiwum: wszystkie, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA DPS

data: 26/09/17

Wydarzenie specjalne. Warszawa - Kraków online!

26 września 2017 roku w naszym domu odbyła się transmisja online konferencji poświęconej tematyce choroby Alzheimera, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Stowarzyszenia pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Uczestniczyło w niej blisko 40 osób. Byli to pracownicy domów pomocy społecznej, psychologowie, terapeuci zajęciowi, opiekunowie osób chorych, członkowie centrów seniora, a także przedstawiciele środowisk naukowych oraz delegaci Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera i Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera. Reprezentanci instytucji świadczących pomoc opowiedzieli o formach wsparcia, jakie mogą tam znaleźć potrzebujący jej chorzy i ich opiekunowie. Następnie, za pośrednictwem internetu, połączyliśmy się z Warszawą, skąd transmitowane były wystąpienia ekspertów. Przedstawili oni szereg dobrych praktyk w zakresie opieki nad osobami z chorobą Alzheimera. Uczestnicy spoza stolicy również mogli wziąć czynny udział w wydarzeniu, poprzez zadawanie pytań drogą mailową. Po zakończeniu transmisji otworzyliśmy dyskusję, aby podzielić się wrażeniami, refleksjami i wnioskami z konferencji oraz doświadczeniami z praktyki. W gronie osób, które na co dzień mają kontakt z osobami z chorobą Alzheimera, rozmawialiśmy wspólnie o sposobach przyspieszenia procesu diagnozy, potrzebnych formach pomocy opiekunom oraz zasadach kontaktu i komunikacji z osobami chorymi. Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu cennych wskazówek i porad w zakresie dobrych praktyk względem osób chorych. Było również istotnym głosem w dyskusji nad potrzebą tworzenia wciąż nowych lokalnych form wsparcia i pomocy opiekunom osób z chorobą Alzheimera. Relacja z konferencji oraz przydatne informacje dotyczące dobrych praktyk i porad dla opiekunów, znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto poczytać! (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer).