Kontakt

Adres

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków
 
Tel: 12 415-25-92
Fax: 12 444-70-62
 
Kontakt e-mail
Dyrekcja - kontakt z Dyrektorem DPS
Administracja - dział administracyjno-gospodarczy
Księgowość - kontakt z działem księgowości
Terapia - kontakt z terapią zajęciową