Wydarzenia

Organizacja odwiedzin

25 czerwca 2020
Organizacja odwiedzin
ZAPRASZAMY OD 15 WRZEŚNIA 2020
 
ORGANIZACJIA ODWIEDZIN w DPS
 
Odwiedziny mogą się odbywać w ogrodzie w godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-17.30.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczonych do odwiedzin w DPS,
w tym samym czasie na terenie domu mogą być odwiedzane maksymalnie dwie osoby.
W celu sprawnego przebiegu spotkań, osoby planujące odwiedziny proszone są
o wcześniejsze umówienie się: telefonicznie
od pon-pt w godz. 08.15-15.00 tel. 12 415 25 92 wew.11;
codziennie w godz. 10.00 – 15.00 kom. 504 947 228
lub przez email: socjalny@dpskluzeka.pl .
Odwiedzający są proszeni o przychodzenie na umówioną godzinę, pod główną bramę.
Zaleca się, aby jednego mieszkańca odwiedzały jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
Maksymalny czas wizyty to 1 godzina.
Ze względów bezpieczeństwa, mieszkańców nie mogą odwiedzać osoby poniżej 16 r.ż.
Nie można odwiedzać osób pozostających w zalecanej izolacji (np. po pobycie w szpitalu).
Podczas odwiedzin nie można podawać paczek bezpośrednio mieszkańcom.
Przesyłki można przekazać wyłącznie za pośrednictwem pracownika DPS.
Za zgodą Dyrektora lub Kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego we wtorki, czwartki i niedziele dopuszcza się odwiedziny bezpośrednio w pokoju jednej osoby u osób nie opuszczających łóżek i mieszkających w pokojach jednoosobowych.
Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie
z zaleceniami personelu.
 
Odwiedzających obowiązują:
pomiar temperatury przed wejściem na teren DPS
dezynfekcja rąk przed wejściem na teren DPS
ubieranie maseczki w pomieszczeniu
wypełmienie ankiety
zachowanie zalecanej bezpiecznej odległości

Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin osób z objawami takimi jak:
temperatura powyżej 37,5 , kaszel, duszności.
 

umieszczono na stronie: 2020-09-15

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony