Wydarzenia

Organizacja odwiedzin

21 czerwca 2021
Organizacja odwiedzin
ORGANIZACJA ODWIEDZIN w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6:
 
GODZINY ODWIEDZIN
 
Odwiedziny u mieszkańców mogą się odbywać codziennie w godz. od 09.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 17.30, po wcześniejszym umówieniu się u pracowników socjalnych
Odwiedzający umawiani są na konkretne dni i godziny, dlatego każda rezerwacja terminu jest potwierdzana przez pracownika przyjmującego zgłoszenie.
W przypadku wysłania zgłoszenia odwiedzin po godz. 16:00 w dniu roboczym, potwierdzenie terminu telefonicznie lub mailowo możliwe jest w następnym dniu roboczym do godz. 10:00;
kontakt do pracowników socjalnych::
e-mail socjalny@dpskluzeka.pl ,
telefon 12 415 25 92 wew. 11 w dni robocze w godz. 08.00 -16.00.
 
KTO MOŻE PRZYJŚĆ W ODWIEDZINY
 
Odwiedziny osób, które posiadają unijny certyfikatu COVID lub równoważne dokumenty
Możliwe są u mieszkańców, którzy zostali zaszczepieni lub przechorowali Covid-19.
Odwiedzający obowiązani są udokumentować:
przejście pełnego cyklu szczepień (2 dawki w przypadku szczepionek dwudawkowych) i upływ terminu na nabycie odporności,
przechorowanie COVID-19 nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty odwiedzin (t.j.11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu),
negatywny wynik testu RT- PCR lub antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godziny przed odwiedzinami.
 
MIEJSCE ODWIEDZIN:
Odwiedziny mogą odbywać się w:
pokojach mieszkańców przy czym w pokojach dwuosobowych za zgodą współmieszkańca,
pokoju gościnnym,
ogrodzie.
Czas trwania odwiedzin
wizyty mogą trwać bez ograniczeń w godzinach odwiedzin w:
pokojach jednoosobowych,
ogrodzie,
maksymalnie 1 godzinę w:
pokojach dwuosobowych,
pokoju gościnnym.
 
Odwiedziny osób, które nie posiadają unijnego certyfikatu COVID lub równoważnych dokumentów
Możliwe są tylko u mieszkańców, którzy zostali zaszczepieni lub przechorowali Covid-19.
Miejsce odwiedzin
odwiedziny mogą odbywać się w:
pokoju gościnnym,
ogrodzie.
W tym wypadku DPS nie zapewnia odwiedzającym dostępu do WC.
 
CZAS TRWANIA ODWIEDZIN:
odwiedziny mogą trwać maksymalnie 1 godzinę.
 
ZASADY DOTYCZĄCE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH:
Odwiedzających obowiązuje:
punktualne przybycie pod główną bramę DPS,
okazanie do skanowania kodu QR lub dokumentów poświadczających spełnienie warunków odwiedzin,
pomiar temperatury,
dezynfekcja rąk,
przejście przez kabinę dezynfekcyjną w przypadku odwiedzin w pokojach mieszkalnych.
W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje:
ubieranie maseczki,
zachowanie bezpiecznej odległości.
Na terenie placówki obowiązuje zakaz odwiedzin osób z objawami takimi jak:
temperatura powyżej 37, 5 °C,
kaszel,
duszności.
 

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony

Blog
Być
Facebook
Youtube